Začetna leta zakonske zveze so obdobje, ko dva posameznika združita svoji življenjski poti in pričneta graditi skupno intimnost. V tem času se pogosto srečujeta s spreminjanjem spolnega življenja v ra