Gradnja nujnih rezerv kot osnove za finančno stabilnost je temeljni korak za zagotavljanje varnosti v turbulentnih finančnih časih. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu, kjer so gospodarske razme