Pri premišljenem odločanju o vključitvi spolnih elementov v prijateljski odnos je ključnega pomena prepoznavanje možnih tveganj in posledic, ki lahko izhajajo iz te odločitve. Udeleženci morajo razmis