2. “Vpliv bančnega sektorja na stabilnost globalne ekonomije v času sprememb”

Bančni sektor ima ključno vlogo pri ohranjanju stabilnosti globalne ekonomije v času sprememb. Banke so namreč pomemben v