Uporabna ali aplikativna znanost

Uporabna ali aplikativna znanost

Kaj je uporabna ali aplikativna znanost?

Poznamo kar nekaj različnih vej znanosti, primarno pa znanost delimo na temeljno ali bazično znanost in tisto drugo, ki se imenuje uporabna ali aplikativna znanost. Tokrat se bomo posvetili slednji in pogledali kaj pravzaprav je uporabna ali aplikativna znanost. Že iz samega naziva bi lahko sklepali, da gre z nekaj uporabnega.

Če za bazično znanost velja, da se ukvarja z raziskovanjem reči, ki tisti hip še niso pripravljene za uporabo, pa je v primeru aplikativne znanosti to seveda popolnoma drugače. Gre za znanost, ki se ukvarja s področji katerih ugotovitve nam pridejo prav v življenju. Govorimo o gospodarstvu, ekonomiji in o vsakdanjem življenju.

V nadaljevanju bomo opisali tudi dve izmed področij, ki se jih dotika uporabna znanost in na praktičnih primerih pokazali kako deluje. Če si nekdo želi postati znanstvenik, se v določenem trenutku prav tako vpraša na katerem področju bi najraje deloval. Navadno gre na koncu za življenjska dela in popolno predanost.

Uporabna ali aplikativna znanost v praksi

Pa poglejmo kaj je uporabna ali aplikativna znanost v praksi. Rekli smo, da bomo omenili dve pomembni pod veji znanosti. Posvetili se bomo namreč inženirstvu in medicini. Na ta način je verjetno takoj jasno za kako pomembni znanosti gre. Zmotno bi bilo misliti, da gre pri inženirstvu zgolj za arhitekturo ali načrtovanje strojev. Inženirstvo se namreč uporablja tudi pri vzdrževanju zgradb in strojev ter drugih sistemov in naprav.

Jasno je tudi, da se nekdo, ki se s tem področjem ukvarja, imenuje inženir. Vsekakor poklic, ki je izjemnega pomena za našo družbo. Brez njih v podjetjih ne bi mogli obratovati veliki in zapleteni stroji, kot tudi ne bi mogli nastajati. Inženir ima vsa podrobna znanja iz konstruiranja in poznavanja teh naprav v praksi. Vse to je uporabna ali aplikativna znanost.

Poleg vzdrževanja različnih strojev in naprav pa inženirji skrbijo tudi za vzdrževanje samih materialov, ter skrbijo za pravilno delovanje skozi različne delovne procese.

Tudi medicina je uporabna ali aplikativna znanost

Res je. Omenili smo dve izmed pod vrst znanosti, ki sodita v področje imenovano uporabna ali aplikativna znanost. Posvetimo se malce še medicini. Verjetno je takoj jasno za kako pomembno področje gre saj se dotika tistega najbolj bistvenega za nas. Našega zdravja! Znanost, ki sloni na medicini pa se ne ukvarja zgolj s prepoznavanjem bolezni, pač pa dela tudi na tem kako bolezen premagati.

Seveda v medicino sodijo tudi zdravniki, a ne moremo reči, da gre za znanstvenike v pravem pomenu besede kar naj bi bila uporabna ali aplikativna znanost. Vsekakor pa so to ljudje, ki se na to znanost in njene raziskovalce zanašajo pri svojem delu.

Govorimo o odkrivanju postopkov za odkrivanje in dokazovanje bolezni in bolezenskih stanj, kot tudi o odkrivanju učinkovin s katerimi jih kasneje zdravijo. Znanost v medicini je ključnega pomena za to, da imamo na voljo kar najboljšo medicinsko oskrbo. Žal odkritja ne prihajajo kar po tekočem traku, a upanje leži prav na teh znanstvenikih.

Tagovi:

Više članaka

Kdo je znanstvenik

Kdo je znanstvenik

Ko se vprašamo kdo je znanstvenik, se sprašujemo precej splošno vprašanje na katerega morda ni samo enega odgovora. V sami osnovi je znanstvenik nekdo, ki svoje življenje in delo posveti raziskovanju

Kako postati znanstvenik

Kako postati znanstvenik

Če vas zanima kako postati znanstvenik, se morate najprej v sebi odločiti zakaj vas to sploh veseli in katero področje bi radi raziskovali. Za začetek povejmo, da znanost v grobem ločimo na Temeljno a

Človek v vesolju

Človek v vesolju

Človek si je že od nekdaj želel poleteti bližje k zvezdam, pa čeprav v tistih časih niso leteli niti še z letali. Tehnologija je napredovala, prišla so prva letala in tudi rakete, ki so letele vse viš